TRENINGSPROGRAMMER

Oslo Idrettssenter er et kompetansesenter for prestasjonsfremmende trening. Vi har lang erfaring med idrettsspesifikk trening. Flere ulike toppidrettsutøvere har trent etter våre program og oppnådd gode resultater. I dag leverer vi tjenester til spillere på høyt nasjonalt- og internasjonalt nivå.