Er du en elefant eller en gasell?

img-1884

Løpestil og teknikk er et populært tema som ofte blir diskutert.  Det er ofte stort fokus på utførelse eller hvordan den perfekte teknikk ser ut. Det er viktig å være klar over at det er mange individuelle forskjeller som gjør at ulike personer har ulik løpeteknikk. Det mange ikke vet er at det finnes ingen perfekt løpeteknikk. Og hvis du ikke opplever skader eller smerter ved løping så er det ikke sikkert at du behøver å forandre teknikken din.

 

«If it aint broke, dont fix it!»

 

Skader relatert til løping er et stort problem. Forskning viser at type skader eller smerter ved løp varier, men omkring 30-75% av alle løpere blir skadet hvert år.

 

Ofte består behandlingen av indirekte tiltak som styrketrening og ulike tøy-øvelser for å korrigere ubalanser i musklene som kan påvirke løpestil. Dette er nødvendig, men ofte ikke nok. Skader eller smerter etter løp oppstår ikke bare på bakgrunn av ubalanser i musklene, men også fra individuelle bevegelsesmønstre(løpestil). Disse bevegelses-mønstrene kan være vanskelig å endre dersom man ikke bevist går inn for å øve på alternative mønstre. Dersom man igjen og igjen opplever skader/smerter under eller etter løp kan det være nødvendig å undersøkes av kvalifisert helsepersonell, men også gjennomgå en løpestilsanslyse.

 

Selv om gode løpere kan ha ulike løpestiler så er det særlig en faktor som kjennetegner løpere som er utsatt for skader og det er hvor hardt foten din treffer bakken hvert skritt. Enkelt forklart er det et spørsmål om man tramper eller ikke. Sko-type og underlag har mindre å si for skadefrekvens.

 

Man vet ikke hvorfor det er så store individuelle forskjeller i hvor hardt man lander, men det kan henge sammen med om man lander på hæl eller forfot og skrittlengden. En av grunnene til at mange løpere lander hardt på hælen er for lang skrittlengde. Når man lander hardt på foten, og spesielt hvis kneet også er strakt, bremses farten i løpet opp for hvert skritt og det går et støt opp gjennom kroppen, hele veien fra anklene til hoftene. (Selv om hvert skritt kun varer en kort periode så vil det i løpet av et løp samlet sett være en stor belastning.) Vekt spiller ingen rolle i forhold til hvor hardt foten treffer bakken, enkelte tyngre løpere lander mykt og enkelte lettere løpere lander hardt.

En mykere landing kan redusere skader og det er mulig å endre på hvor hardt man lander. Alle behøver ikke å være forfotsløpere, også de som lander på hælen kan lære av løpere med myke landinger. Kun det å være bevist på en mykere landing vil i mange tilfeller gjøre en forskjell.

Det er viktig å identifisere faktorer som kan føre til smerter og skader ved løp, dette kan gjøres gjennom en løpestilsanslyse. Hæl- vs. forfot-landing, skrittlengde og myke vs. harde landinger er kun noen av faktorene som spiller en rolle.