“Lyskestrekk” i hockey


Smerter i lysken er vanlig blant hockeyspillere og kan ha flere årsaker. Smerter i lysken kan komme som følge av overbelastning eller oppstå akutt med ruptur i muskulaturen. Den vanligste formen for strekkskade på innsiden av låret kalles ofte lyskestrekk. Skaden oppstår i en muskelgruppe som kalles adduktorene. Disse musklene har som hovedoppgave oppgave å trekke låret innover.m-olimb_norge

Studier viser at lyskestrekk hos profesjonelle hockeyspillere utgjør 8-10% av alle skader. Det er også mange av disse som er i fare for gjentatte lyskestrekker. Dårlig, for kort rehabilitering eller for tidlig retur til idrett kan føre til langvarige plager. Vedvarende og tilbakevendende plager kan føre til at man uteblir fra mye trening og kamper. Dersom man opplever en akutt lyskestrekk eller langvarige smerter i lysken bør man derfor oppsøke lege eller fysioterapeut som kan stille en nøyaktig diagnose og starte opp et spesifikt rehabiliteringsprogram.

En forskningsstudie fra 2001 undersøkte muskelstyrken i hoftene hos NHL-spillere og fulgte dem over 2 år. Forskerne målte styrken i musklene på utsiden av låret (muskler som fører benet utover) og musklene på innsiden av låret (muskler som fører benet innover, lyskemuskler). Studiet viste at spillerne som fikk lyskestrekk var betydelig svakere i musklene på innsiden av låret enn på utsiden av låret. Spillere som hadde mindre enn 80% muskelstyrke på innsiden av låret sammenliknet med utsiden av låret, hadde 17 ganger større sjanse for å få lyskestrekk.

Med bakgrunn i dette utførte noen av de samme forskerne en ny studie året etter hvor de tok spillerne de mente var i risikosonen for å få lyskestrekk og satte dem i gang med et styrkeprogram med fokus på musklene på innsiden av låret og hockeyspesifikke øvelser. Forskerne fant en reduksjon i risikoen for lyskestrekk etter gjennomføring av styrkeprogrammet.

Forslag til styrkeøvelser for adduktorer i hofte:

  • Lateral slide
  • Stående Adduksjon mot strikk (strak hofte)
  • Stående Adduksjon mot strikk (bøy i hofte)
  • Skøytehopp

Det er også viktig å gjøre idrettsspesifikke øvelser. Dette kan være stabilitetsøvelser som utfordrer hoftene og mage/ryggmuskulatur som for eksempel skøytehopp og utfalls matrise. For hockeyspillere kan det i tillegg være øvelser på slideboards og øvelser på is. Det viktigste er at man lære å bruke kroppen og styrken på en funksjonell måte så man kan øke ferdighetene sine og redusere skaderisiko.

 

Referanser:

Tyler TF, Nicholas SJ, Campbell RJ, McHugh MP. The Association of Hip Strength and Flexibility with the Incidence of Adductor Muscle Strains in Professional Hockey Players. The American Journal of Sports Medicine 29:2, 2001.

Tyler TF, Nicholas SJ, Campbell RJ, Donellan S, McHugh MP. The Effectiveness of a Preseason Exercise Program to Prevent Adductor Muscle Strains in Professional Ice Hockey Players. The American Journal of Sports Medicine 30:5, 2002.