Styrketrening i off-season for unge fotballspillere (14-18 år)


Fysisk trening er viktig for din utvikling som fotballspiller. I min forrige artikkel skrev jeg om hvorfor du bør inkludere styrketrening som en del av din ukentlige trening. Hvis du ikke fikk leste denne kan du lese den her. Nå ønsker jeg å gi deg noen råd til hvordan dette kan se ut i praksis.

Den norske fotballsesongen er nå over, og utøverne er inne i sin off-season. Hovedmålet med off-season bør være å gjøre deg til en sterkere, raskere og bedre fotballspiller. Fysisk trening må være inkludert i treningen gjennom hele året, men off-season åpner for å kunne ha et ekstra fokus på dette. I off-season gjennomføres det færre fotballtreninger og det spilles færre kamper. Lavere belastning fra fotballtreninger og kamper gir mulighet til å prioritere utvikling av fysiske ferdigheter i større grad. God progresjon fra styrketreningen krever at det trenes med relativ høy frekvens over tid. For en ung utøver vil 2-3 styrkeøkter ukentlig være gunstig.

Når man jobber med unge utøvere er langsiktig utvikling hovedmålet. Gradvis progresjon i treningsopplegget er avgjørende for en varig god utvikling. Unge fotballspillere bør tidlig introduseres til styrketrening. Denne treningen bør ha fokus på teknikk slik at de lærer å trene riktig. Øvelsesutvalget bør gi muligheter til progresjon/regresjon for å sikre at treningen kan gjennomføres trygt og med god utvikling. Oppfølgning av en fagperson innen fysisk trening vil være nødvendig for at utøveren kan gjennomføre treningen med god kvalitet.

Styrkeøktene bør bestå av øvelser som utvikler styrke i hele kroppen. Styrke i ben er avgjørende for din mulighet til å løpe fort og hoppe høyt. Utvikling av overkroppsstyrke må også prioriteres ettersom overkroppen spiller en sentral rolle i dueller hvor det er direkte kroppskontakt med en motspiller og for stabilitet.

På en fotballbane utføres mange av handlingene på et ben. 1-bensøvelser bør derfor være dominant i en fotballspillers styrketrening. I løpet av en fotballkamp beveger en fotballspiller seg i mange forskjellige retninger. Disse bevegelsesmønstrene kan utvikles ved styrkeøvelser som utfordrer utøveren i forskjellige retninger.

I filmen under vil du se noen forslag til øvelser som kan gjøre deg til en bedre fotballspiller: