Nordic Hamstrings og Hamstringskader hos fotballspillere


Strekk-skade i hamstrings (bakside lår) er ikke en uvanlig skade i fotball. En hamstrings-skade gjør ofte at utøveren må avstå fra idrettspesifikk trening og konkurranse i alt fra uker til måneder. Ved for tidlig tilbakegang til idrett er faren for tilbakefall stor, spesielt i eksplosive idretter som fotball eller sprint.

Siden hamstringskader er relativt vanlig og i mange tilfeller langvarig, har det gjennom årene vært forsket mye på rehabilitering og forebyggende trening mot hamstringskader.

I en ny stor studie har man gjort en oppsummering av erfaringer og funn ved en rekke andre studier.

Øvelsen «Nordic hamstrings» har vært brukt som skadeforebyggende øvelse mot hamstringskader. Det viser seg at denne øvelsen er svært effektiv. Studien viser at fotballag som benyttet seg av skadeforebyggende treningsprogram som inneholdt Nordic hamstrings hadde 51% lavere forekomst av hamstringskader sammenliknet med lag som ikke gjennomført noen form for skadeforebyggende trening.

Dette gir grunnlag for å si at dersom man spiller fotball så bør man gjennomføre skadeforebyggende trening og Nordic hamstrings bør inngå i øvelsesutvalget.

I videoen under kan du se  i Nordic hamstrings avlastet med bands (strikk). Denne variasjonen er et godt utgangspunkt og man kan enkelt gjøre øvelsen tyngre ved å ta vekk noen av strikkene.

 

 

Refereanse:

Sports Med. 2016 Oct 17.

Effect of Injury Prevention Programs that Include the Nordic Hamstring Exercise on Hamstring Injury Rates in Soccer Players: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Al Attar WS1,2,3, Soomro N4,5, Sinclair PJ4, Pappas E6, Sanders RH4.