To gode øvelser etter ankelovertråkk


Den vanligste skademekanismen i ankelen er overtråkk hvor foten vris innover. Ofte skjer dette ved landing etter hopp, løp eller ved vending. Dette gir ofte ett strekk på leddbåndene på utsiden av ankelen. Avhengig av alvorlighetsgraden kan det være risiko for at et eller flere leddbånd ryker. Det er mer sjeldent at foten vris utover og oppover, slik at leddbåndet på innsiden av ankelen skades. Ifølge Norsk Helseinformatikk er det er anslått at det i Norge forekommer over 400 små og stor ankelskader per dag som til sammen utgjør ca. 200.000 pr år.

Leddbåndskader i ankelen er den skaden som hyppigst forekommer i idrett og utgjør ca. 20% av alle idrettsskader.

Akutt behandling av ankelskader (de første 48 timene) bør gjøres etter POLICE prinsippet:

  • Protection (beskyttelse)
  • OptimalLoading (optimal belastning)
  • Ice(is)
  • Compression(kompresjon)
  • Elevation: (elevasjon).

Forskning viser at tidlig bevegelighetstrening, lette utstrekkningsøvelser og tilpasset belastning(OL) påskynder tilhelningen. Det kan være lurt å få hjelp av en terapeut når det kommer til optimal belastning. Alvorlige overtråkk bør undersøkes av lege eller terapeut.

Etter 1-3 uker kan du starte med øvelser for å trene propriosepsjon (leddstillingssansen). Ledd har små nerveceller som sender signaler gjennom nervesystemet, dette bidrar til styring av leddet og gjør at kroppen kan si i fra når vi er på vei ut i en stilling som kan gi skade. En frisk person vil automatisk korrigere dette uten å tenke på det, men etter en skade settes dette systemet «ut av spill». En god rehabilitering tar sikte på å gjenopprette dette systemet.

Balanse på Pute:

 

Ankelmobilisering:

 

Trenger du time for rehabilitering av ankelskade så kan du bestille time på nett ved å trykke HER!