5 «feil» du ikke må gjøre ved en skade


  1. Fortsette aktiviteten til tross for smerter

Føler du smerter i kamp eller trening er det kroppens “alarmsystem” som forteller deg at du bør stoppe. Ved smerter vil kroppen kompensere ved å forandrer bevegelsesmønster for å minimere smerten. Dette kan øke risikoen for å få skader i andre områder. Motivasjonen for å delta i kamper er selvfølgelig veldig høy, men dette må også balanseres mot risikoen ved å spille.

  1. Bagatelliserer egen skade

Enkelte mindre skader går over av seg selv, men dersom du har plager som vedvarer i over 1-2 uker bør du oppsøke terapeut. Mange utøvere bagatelliserer skaden og tenker at den vil gå over av seg selv, men dette er ikke alltid tilfelle. Skader innen idrett er ofte komplekse, men også «små skader» kan ha store konsekvenser da idrett krever at hele kroppen jobber sammen. Venter du lenge med å oppsøke behandling kan rehabiliteringen ofte bli vanskeligere eller ta lenger tid. Tidlig undersøkelse og behandling vil som regel gi de beste resultatene.

  1. Unngår all trening/fysisk aktivitet

Et annet feilgrep utøvere gjør når de blir skadet er at de unngår all trening fordi man er redd for å gjøre skaden verre, eller ikke vet hvordan man skal trene smertefritt. Mange skader krever ro/hvile, men dette betyr ikke at man ikke kan trene alternativt. Gjennom et godt samarbeid mellom fysioterapeut, trener og utøver kan man lage en individuell plan for hver enkelt utøver.

  1. Følger ikke anbefalingene fra terapeut

Fysioterapeuter lager individuelle planer for rehabilitering basert på undersøkelser og dine målsetninger slik at du kan returnere til din vanlige treningshverdag uten smerter. For å oppnå det beste resultatet krever det at utøveren følger anbefalingene.

Mange utøvere velger å gå til rehabilitering hos en terapeut, men slutter etter en periode fordi de føler seg «bra nok», eller mener at de kan fullføre rehabiliteringen på egen hånd. Mange av disse utøverne blir ikke fullstendig rehabilitert og vil i verste fall risikere ny skade.

  1. For tidlig retur til idrett

Motivasjonen for å vende tilbake til idrett er ofte høy, men konsekvensene av en for tidlig retur til idrett kan være store. Det er viktig å ha en tett dialog med terapeut og trener og gradvis øke belastningen.  Dersom du ønsker å lese mer om trygg retur til idrett kan du lese denne artikkelen:

 

Dersom du ønsker å lese mer om “trygg retur til idrett” så kan du lese artikkelen HER

Ønsker du å bestille time til fysioterapeut så kan du bestille time på nett ved å følge denne linken. 

BESTILL TIME