Vær sikker på at du har et «hvorfor» bak det du gjør av trening!


Når målet ditt er å ha en best mulig prestasjonsutvikling må all treningen din ha en hensikt. Målsetningen er alltid at treningen skal kunne gi en positiv påvirkning på egenskaper som er med å avgjøre prestasjon under konkurranse.

Det er fort gjort å bli fomlende i blinde i en verden som er full av informasjon om hvordan man bør trene. For å være mer sikker på at det du gjør er faglig fornuftig er denne handlingsplanen et praktisk verktøy for å ha en ryddig prosess fra planlegging til gjennomføring.A: Identifiser hva du ønsker å påvirke

Dette krever en forståelse av arbeidskravene i idretten din og en kapasitetsanalyse av den eller de utøverne du jobber med. Noen egenskaper kan måles, mens andre må observeres i spill og sees med «et godt trent øye».

B: Velg riktig treningsmetode

Treningsmetodene for å utvikle eksplosive egenskaper skiller seg i stor grad fra treningsmetodene til å utvikle aerob kapasitet. Det er viktig å velge den treningsmetoden som faktisk gir treningseffekt for det du ønsker å påvirke.

C: Volum (hvor mye og hvor ofte)

Om mengden trening og dermed stimuli er for lavt vil ikke treningen gi ønsket effekt. På den andre siden vil et for høyt treningsvolum bidra til et misforhold mellom belastning og restitusjon, og dermed økt skaderisiko. Det gjelder derfor å finne den riktige mengden for ulike utøvere, og samtidig holde et høyt fokus på at kvalitet i gjennomføring er god.   

Husk at dette skal passe inn i all annen trening du gjør!

Det er viktig å alltid ha et helhetlig bilde av totalbelastningen utøvere er utsatt for. Når vi endrer eller legger til mer trening er det derfor viktig at vi har god oversikt over alt som blir gjort av trening og konkurranse, og sørger for at helheten dekker alle behov for god utvikling.

D: Valg av øvelser

Mitt inntrykk er at mange bruker mye tid på akkurat dette punktet. Noen gjør nærmest sport i å finne på nye øvelser og ofte øvelser som ligner de idrettsspesifikke bevegelsene i den aktuelle idretten. Flere øvelser er ikke nødvendigvis bedre. Øvelsene må passe utøverne og man må sørge for at det er en progresjon over tid i form av belastning og eventuelt vanskelighetsgrad.

E: Gjennomfør det du har bestemt deg for!

Det hjelper lite om innhold er godt planlagt om treningen ikke blir gjennomført. Det er også viktig å ha et realistisk tidsperspektiv for hvor lang tid en må forvente å trene før en gitt egenskap forbedres.

Lykke til med treningene!

Handlingsplanen er utviklet i samarbeid med kollega Kyrre Vegard Johannesen.