Fysioterapeuter har inngående kunnskap om menneskets kropp, bevegelse og funksjon.

Etter en grundig undersøkelse vil terapeuten sammen med pasienten sette opp et behandlingsopplegg som har som mål å gi pasienten best mulig resultat. Fysioterapeuten benytter seg av en rekke ulike behandlingsmetoder avhengig av pasientens ressurser, bakgrunn og diagnose. Aktiv rehabilitering er viktig for oss her på Oslo Idrettssenter og terapeutene benytter seg ofte av vår trenings-sal som en del av behandlingen.

Priser
Førstegangsbesøk: Kr 575,-
Behandling: Kr 395,-

Vi kan tilby alle former for fysioterapi. Den enkelte pasients behandling bestemmes ut fra en grundig sykdomshistorie og førstegangsundersøkelse med spesifikke tester og undersøkelser.

Elementer i behandlingen kan være:
  • Slynge⁄SET (terapimaster)
  • Opptrening
  • Triggerpunktbehandling
  • Dry needling
  • Bløtdelsbehandling⁄massasje
  • Holdningskorrigering
  • Ergonomisk rådgivning
  • Trenings veiledning
  • Trykkbølgebehandling
  • Diagnostisk ultralyd